Hur nyttjar du Dotgain bäst?


– än jämförbar svensk produktion. Ofta 20-50% billigare.

DotGain är idag både ett ark- & rulloffset/rotationstryckeri, samt digitaltryckeri med Print On Demand. Det din vanlige tryckare gör, gör även vi. Du kan sålunda lägga de produkter du trycker idag från 1 ex och uppåt hos oss.

Hör av dig till oss för en optimerad offert.


Produkter & Produktionsplatser
Vi producerar boktryck och trycksaker i bl.a. Östeuropa och Ryssland. Vi är bäst på broschyrer, böcker, tidskrifter, manualer, kataloger, tidningar med mera. Vi trycker i svart/vit eller färg.

Optimering
Vi optimerar med hjälp av maskiner och logistik. Genom att lägga varje jobb i rätt maskin och kombinera maskiner ser vi till att förkorta ledtider, öka effektiviteten och sänka era kostnader.

Bokbinderi
Klamring, limbindning, linnetrådshäftning, hårdbundet och Wire-O är några av de områden som vi är bäst på.

Handarbeten – enkla eller mer komplicerade, hör av er så tittar vi på det.

Pocket eller Hårdband – I bokproduktion trycker vi både i ark och rotation.

ALLMÄNT OM VÅR PRODUKTION

På DotGain har vi väldigt mycket kunskap. Precis som för andra med specialistkunskap så kan det därför ibland vara svårt att veta vad du behöver hjälp med, vilken kunskap som du behöver.

Vi har på hemsidan försökt att på ett så pedagogiskt enkelt sätt som möjligt försökt förklara hur vi arbetar och vad vi gör. Med det sagt så finns säker tusen frågor kvar. Hör av er med era frågor och observera det finns inga dumma frågor. Huvudsaken är att allt blir så som du har tänkt dig. Det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite.

Provtryck måste finnas tillhands om färgmatchning är av yttersta vikt.
Detta gäller bla för foto, bilder och konstböcker. Provtryck kostar extra men är viktigt om slutprodukten ska bli precis så som du tänkt dig. Vi brukar då ta fram ett ex till dig och ett till oss själva.

Lackning av sidorna
Får vi in ett material med mycket utfall oco stora bilder. Detta är svårt att förutspå på offertstadiet. För att undvika smetning vid torkningsprocessen så vill vi lacka boken. Det finns lacker som är osynliga för ögat men som hjälper att torka boken. Detta gör att trycket blir rent och snyggt. Detta kostar extra och i de flesta fall behövs det inte men om vi säger till om det så beror det på att det behövs i ditt fall.

Leveranstider
Att trycka en bok är en industriell process och det tar tid. Generellt behöver vi 2-3 veckors leveranstid. Detta är väldigt kort tid om man ser till branschstandard.
Leveranstiden beräknas ifrån det att vi har fått godkända tryckfärdiga filer ifrån dig, alltså från det datumet som boken går i tryck.

Provbok
Vi kan göra en provbok åt dig i ett exemplar. Detta kostar extra, men du kan även få provexet i hårdband, rundad tygg, trådhäftad eller vilket krav du ställer på din slutprodukt.

Denna boken är ett prov för att du ska kunna se disposition och layout av boken, och få en någorlunda uppfattning av hur boken kommer att se ut när den är färdig.
Är boken en svartvit textbok kan du däremot ganska exakt jämföra den, men den kan inte användas som ett alternativ till provtryck för färgproduktion då digitaltryck är ett helt annat förfarande än offsettryck.

Opacitet (genomsynlighet)
Flera saker som bulk (tjocklek på pappret) avgör vad som är ett bra pappersval för att din bok ska möta dina krav.
Fråga oss gärna, vi lotsar dig till en bra slutprodukt.

Laminering
Är bra för slutresultatet och skyddar omslaget. Nackdelen är att vissa färger kan förstärkas och bli djupare. Detta gäller främst offsettryckta omslag. Detta kan påverka resultatet så att det inte blir jämförbart med provtrycket. Därför är det viktigt att välja omslagsbilder med omsorg. Vi har skrivit mer om detta i andra avsnitt under Frågor & Svar »

Kurir
Snabbfrakter av t.ex. provtryck och provex skickar vi normalt med post. Posten är dock långsam och vill man ha hem det snabbt så rekomenderar vi att man använder kurir. Vi samarbetar med UPS, DHL och TNT. Dessa har även ett trackingnummer som gör att man kan spåra försändelsen och levererar oftast inom 24 timmar.

Intag
Vi har en generell policy och låter ingen utomstående vara med på våra intag. Vår produktion är låst. Detta beror på att vi jobbar på ett annat sätt än branschen i allmänhet och därför är vi låsta.

Betalningstid
Vi har 20 dagar efter leverans.

Moms
På böcker är momssatsen 6%. På annat som förpackningar, spel, kataloger mm så är det 25%.

Vi kommer att fylla på här med mer information löpande.