Att trycka en bok


En bok kan se ut på väldigt många olika sätt – men där är några faktorer som avgör dess grundläggande struktur och form.

Ett hårdband


Ett hårdband

Ett mjukband – även kallat pocketbok
Denna sida är under produktion och håller på att färdigställas. Tills dess att vi fullbordat den, ber vi om överseende för eventuella felande länkar mm.