Vad är utfall?


När något som trycks ska ligga ända ut till arkets kant (markerat i ljusblått nedan), så måste det tryckta gå ut över kanten. Det är detta som kallas utfall.

Utfall

Så här kan det se ut:

Utfall bilder och färgplattor

1. Hur mycket utfall?

För de flesta produktioner räcker 3 mm för utfall. För omslag gäller däremot andra specifikationer. Utfall på mjuka pärmar kräver 5 mm. För böcker där man klistrar omslaget på en hård pärm (kascherat omslag/kartonnage) krävs ännu mer, oftast 18 mm. Läs mer om utfall för kascherat omslag här.

2. Utfall på uppslag
Även om du levererar dina PDF-filer som singel-sidor på böcker med uppslag, så exporterar du din fil som uppslag. Där gör du INTE utfall i mitten av sidan. Då kommer den komma med på motsatt sida.

Utfall uppslag

3. Utfall på Wire-O
Wire-O kräver utfall på ALLA sidor. Därför måste dokumentet göras som singelsidor.

4. Placering av skärmärken
Lägg skärmärkena UTANFÖR utfallet. Om de ligger i utfallet, riskerar de att synas i trycket.

Utfallsinställning i InDesign
Du ändrar inte formatet i ditt dokument, för då hamnar skärmärkena på fel ställe. Du lägger istället till utfall, så här:

Utfall i InDesign
När du jobbar med uppslag i InDesign, så ska du inte ha utfall inåt mot ryggen, då blir inställningen så här:

Utfall i InDesign för uppslag


Denna FAQ är under produktion och kompletteras vart eftersom. Tills dess att vi fullbordat den, ber vi om överseende för eventuella felande länkar mm.