Omslagsritning för skyddsomslag


När du ska göra omslaget för din bok, så gör du den i en separat fil. Så här ska den se ut.

Omslagsritning hårdband

Så här använder du ritningen
Inlagan för din bok har givna mått för bredd och höjd (bredden anges alltid först).

Ta bredden och lägg till 5 mm. Använd höjden och lägg till 6 mm (enligt bilden ovan).

Ryggbredden
Ryggbredden räknas ut manuellt för varje produktion, vilket vi förser er med.

Flikar
Flikarna kan vara av varierande bredd – de måste dock vara minst 40% eller max 80% av inlagans bredd.

Utfall (det ljusblåa fältet på ritningen ovan)
Utfallet ska innehålla samma bild/bakgrund som resten av omslaget.

Placering av skärmärken

Placera skärmärken UTANFÖR utfallet

Lägg gärna med märken även för ryggen och flikar. Detta är dock inget krav, eftersom det kräver lite extra manuellt pill för de flesta, men det eliminerar eventuella misstolkningar av er fil.
Denna FAQ är under produktion och kompletteras vart eftersom. Tills dess att vi fullbordat den, ber vi om överseende för eventuella felande länkar mm.