Omslagsritning och placering av skärmärken för hårdband med kascherat (påklistrat) omslag


När du ska göra omslaget för din bok, så gör du den i en separat fil. Så här ska den se ut.

Omslagsritning hårdband

Så här använder du ritningen
Inlagan för din bok har givna mått för bredd och höjd (bredden anges alltid först).

Ta bredden och dra ifrån 4 mm. Använd höjden och lägg till 6 mm (enligt bilden ovan).

Ryggbredden
Ryggbredden räknas ut manuellt för varje produktion, vilket vi förser er med.

Utfall (det ljusblåa fältet på ritningen ovan)
Utfallet ska innehålla samma bild/bakgrund som resten av omslaget,det är den ytan som viks runt pärmens kant och in under det ark som klistras på pärmens insida för att fästa inlagan till pärmen. Det är därför utfallet måste vara så brett. Här visar vi en tydligare förklaring varför.

Fals
Falsen på 9 mm som löper längs med ryggen är den fördjupning/fåra som blir på böcker med hård pärm – många väljer att centrera texter med bigen exkluderad. Läs mer om centrering på omslaget här…

Lägg ingen streckkod eller text på eller i direkt anslutning till falsen, den blir oläslig.
Har ni ISBN-nummer men önskar en streckkod, meddela oss så skapar vi en streckkod till er. Läs mer om ISBN här…

Placering av skärmärken

Placera skärmärken UTANFÖR utfallet

Lägg gärna med märken även för ryggen. Detta är dock inget krav, eftersom det kräver lite extra manuellt pill för de flesta.
Denna FAQ är under produktion och kompletteras vart eftersom. Tills dess att vi fullbordat den, ber vi om överseende för eventuella felande länkar mm.