Placering av texter på hård pärm


Book

Framsida

Oavsett när det gäller präglad titel på pärmen eller ett kascherat omslag, så varierar placeringen och centreringen av text och bild beroende på tycke och smak. Vissa föredrar att centrera texten från bokens yttermått (exemplet till vänster) – andra inom den släta ytan innanför falsen (exemplet till höger).

Baksida

Samma sak gäller här. Tänk bara på att inte placera text och framförallt en eventuell streckkod för nära falsen, då den blir oläsbar för både ögat och streckkodsläsare.


Ordförklaringar

Kascherat omslag – pärmbok med tryckt pärmöverdrag
När omslaget trycks på ett papper som klistras direkt på den hårda pärmen – i motsats till en klädd pärm med skyddsomslag, kallas detta "kascherat omslag" eller "pärmbok med tryckt pärmöverdrag".

Denna FAQ är under produktion och kompletteras vart eftersom. Tills dess att vi fullbordat den, ber vi om överseende för eventuella felande länkar mm.