ISBN och pliktexemplar


Alla böcker bör förses med ISBN – det hjälper till vid bl a försäljning och hantering

Vi kan hjälpa dig att skapa en streckkod av ditt ISBN-nummer, men du måste själv beställa ditt ISBN-nummer.

Här kan du beställa ett ISBN-nummer (Länk till Kungliga Bibliotekets ISBN-tjänst)

Och här kan du läsa mer om ISBN-numrets funktion (Länk till information hos Kungliga Biblioteket)

Pliktexemplar

Enligt Lagen om pliktexemplar har Kungl. biblioteket, och sex av landets universitetsbibliotek, rätt att utan kostnad erhålla ett exemplar vardera av varje tidning, dokument eller skrift som ges ut för spridning i Sverige.

Då DotGain producerar böckerna utomlands, så är du som utgivare själv leveransansvarig av dessa pliktexemplar.

Läs mer om vad Kungliga Bibliotekets regler på deras sida härDenna FAQ är under produktion och kompletteras vart eftersom. Tills dess att vi fullbordat den, ber vi om överseende för eventuella felande länkar mm.