Disposition – sidornas ordning i en bok


Ordningen av sidorna är förstås helt frivilligt, men de flesta följer den ordning som använts sen många år tillbaka. Om du går till bokhyllan och bläddrar i böcker, så kan du se att det skiljer sig lite olika från bok till bok, framförallt beroende på bokens ålder och ursprungsland. Här följer dock några riktlinjer:


Försättsblad Som regel i de flesta böcker med hård pärm (hårdband) Avviker ofta med lite tjockare papper och kvalitet, ofta blankt eller tryckt med färg eller motiv/mönster

Se bild nedan – FoE som det ibland förkortas, har i denna bok orangea sidor.
Smutstitel
(högersida)
(kan utelämnas) Bokens titel i mindre storlek – främst vid hårdband
Blank sida
(vänstersida)
(kan utelämnas) Kan användas för att lista författarens tidigare utgivna böcker
Titelsida
(högersida)
  Bokens titel, författarens namn samt eventuellt undertitel och förlag
Kolofon/Tryckort
(vänstersida)
  Upphovsrättsinnehavare, medverkande (grafiker, fotografer etc), tryckeri, tryckort, tryckår, ISBN-nummer.
Dedikation (kan utelämnas) Här – eller på kolofonsidan kan man lägga en eventuell dedikation
Innehållsförteckning   Någon innehållsförteckning används som regel ej för skönlitterära böcker.
Förord
(högersida)
Har man ett förord börjar man vanligtvis med pagineringen redan här – annars på huvudtextens förstasida Förord eller innehåll
Huvudtext
(högersida)
Här börjar sidnumreringen (pagina) – men man börjar inte på sid 1, utan räknar uppifrån första sidan som är tryckt på samma papper, dvs exklusive ett eventuellt försättsblad Bokens huvudinnehåll/text
Litteraturlista (kan utelämnas) Litteraturlista och/eller notförteckning om sådana finns
Register (kan utelämnas) Register på exempelvis sak- eller person, om sådana finns
Slut Dessa sidor paginerar man som regel inte Pga bokbinderitekniska detaljer, så måste vissa böcker innehålla sidor jämt delbart med 8 osv, därför kan slutet av boken ibland innehålla en eller flera blanka sidor.
Eftersättsblad Som regel i de flesta böcker med hård pärm (hårdband) Avviker ofta med lite tjockare papper och kvalitet, ofta blankt eller tryckt med färg eller motiv/mönster

Bok med för- och eftersättsblad (FoE)

Bok med FoE
Den blåa delen är bokens pärm (hård i det här fallet).
Den orangea är för- och eftersättsblad.
Den vita delen är inlagan, som innehåller resterande sidor beskrivna ovan, från smutstitel till slut.
Man börjar räkna sidnumreringen från inlagans första sida.
Bok utan för- och eftersättsblad (self-ending book) ENBART HÅRD PÄRM

Bok med FoE
Den blåa delen är bokens pärm.
När boken inte har för- och eftersättsblad, så klistras första sidan mot pärmens insida och ska därför vara blank.
Inlagans andra och tredje sida markeras ovan med de blåa siffrorna.
Man börja räkna sidnumreringen på första höger sidan (svarta siffrorna). Med andra ord 3:e sidan av inlagan.


Denna FAQ är under produktion och kompletteras vart eftersom. Tills dess att vi fullbordat den, ber vi om överseende för eventuella felande länkar mm.