Bokens delar – hjälp för att skapa korrekta filer


Kort summering:

På böcker börjar man räkna sid 1 från första högersidan i inlagan.

Har man för- och eftersättsblad (används som regel enbart i böcker med hård pärm, ofta med lite tjockare papper än inlagan, ibland mönstrat eller färgat papper – efter kundens önskemål och idéer) så görs de i en separat fil och har ingen sidnumrering.

Om en bok med hård pärm INTE har FoE (se ovan), så klistras första & sista bladet i inlagan mot pärmens insida. De räknas då inte heller med i sidnumreringen (pagineringen). Tänk då på att lämna de sidor som limmas mot pärmen blanka.
 
Omslag görs i en separat fil som uppslag baksida-rygg-framsida.

Book

På bilden ovan: Hårdband med skyddsomslag

1. Skyddsomslag
2. Inlaga
3. Pärm, hård klädd med balacron
4. Märkband
5. Rygg, rundad
6. KapitälbandSå här delar du upp filerna för din bok:

Möjliga delar och filer av en bok:
Omslag (mjuk/skyddsomslag/kascherat/foliering) FoE (För och Eftersättsblad), Inlaga, Bildark

Det är långt ifrån alla böcker som innehåller alla dessa delar, de flesta har bara ett omslag och en inlaga. Här följer en introduktion för respektive del.

Omslag
Som fil gör man omslaget gör man separat från inlagan (innehållet), för att det behöver ligga separat både på grund av dess utformning och för att det trycks separat. Omslaget trycks ju väldigt sällan på samma typ av papper etc som inlagan, både för mjukband (pocketböcker) och hårdband (böcker med hård pärm).

Inte ens magasin/tidningar eller wire-O (spiralinbundna böcker) har vanligtvis samma papper på inlagan och omslaget.

Omslaget görs i en separat fil som innehåller baksida, rygg och framsida (samt flikar vid skyddsomslag). Alla böcker blir olika tjocka beroende på antalet sidor i boken, papperets gramvikt, bulk och pärmens tjocklek. Även utfallet är olika beroende på omslagstyp. Därför levererar vi alltid en omslagsritning vid beställning av boktryck för varje specifik bok. Se vidare här för exempel på olika ritningar.

För och Eftersättsblad
Detta blad förekommer vanligtvis, men inte alltid, i hårdband. Det är det första arket som pärmen klistras fast i och håller alltså fast inlagan med pärmen. Man väljer ofta ett lite kraftigare papper för FoE och kan användas med eller utan tryck, struktur och färg. Vid tryck på FoE gör man en separat fil för dessa ark. Se här för specifikationer.

Om man inte har FoE i hårdband, då innebär att det är inlagans första sida som klistras mot pärmen. Dessa sidor inkluderar man dock normalt inte i filen för inlagan, om man inte har speciella önskemål om tryck på dessa också. Se specifikationer för att skapa en inlaga med tryck utan FoE.

Inlaga
Själva hjärtat av boken, innehållet, bokens sidor. Inlagan skapas i vanlig sidordning (dvs sid 1,2,3,4,5 osv), enkelsidiga (ej uppslag) och i rätt sidformat (dvs samma storlek på sidorna som boken ska ha). Om någon av sidorna innehåller utfall så ska detta vara 3 mm och sidorna ha skärmärken som ligger helt utanför sidformatet. Filen innehåller normalt alla sidor av boken, från första till sista.

Bildark
Ibland skapar man en uppsättning sidor som man väljer att trycka på en annan papperskvalitet än resten av inlagan. Dessa måste då samlas för sig och läggs då i en separat fil. Se exempel på bok med bildark. För vanliga böcker med blandade bild- och textsidor behövs inte detta.

dustjacket bookfrontspine

Hårdband med skyddsomslag

För ett hårdband med skyddsomslag krävs som regel 3 filer.

Skyddsomslag
Denna fil ska innehålla flik–baksida–rygg–framsida–flik. Exempel på ritning

Omslagsprägling
Som regel präglar man titel och författare på ryggen och ibland på framsidan. Detta läggs i en separat fil som innehåller baksida–rygg–framsida.

Inlaga
Inlagan skapas i vanlig sidordning (dvs sid 1,2,3,4,5 osv), enkelsidiga (ej uppslag) och i rätt sidformat (dvs samma storlek på sidorna som boken ska ha). Om någon av sidorna innehåller utfall så ska detta vara 3 mm och sidorna ha skärmärken som ligger helt utanför sidformatet. Filen innehåller normalt alla sidor av boken, från första till sista.

Kascherat omslag

Hårdband med kascherat omslag

2 filer – omslag & inlaga

Pocketbok

Mjukband (pocketbok)

På ett mjukband behövs som regel bara två filer. En för omslaget och en för inlagan. Om omslaget ska präglas eller partiellt lackas, så lägger man detta i en tredje separat fil.

Omslag
Omslagsfilen ska innehålla baksida–rygg–framsida. Utfallet behöver vara 5 mm. Måtten på fram- och baksidan ska vara samma som för inlagan. Ryggmåttet får du av oss i samband med att du lagt ordern på boken, eftersom det är så specifikt för varje enskild bok.

Inlagan
Bokens sidor, innehållet, kallas inlaga. Inlagan skapas i vanlig sidordning (dvs sid 1,2,3,4,5 osv), enkelsidiga (ej uppslag) och i rätt sidformat (dvs samma storlek på sidorna som boken ska ha). Om någon av sidorna innehåller utfall så ska detta vara 3 mm och sidorna ha skärmärken som ligger helt utanför sidformatet. Filen innehåller normalt alla sidor av boken, från första till sista.

Ordförklaringar

Gramvikt & bulk
Ett pappers tjocklek utgörs av i princip två olika faktorer, som anges i vikt och bulk. Gramvikten är den vanligast kända, som exempelvis vanligt kopieringspapper brukar ha gramvikten av 80 g. Denna vikt gäller för 1 kvadratmeter av ett ark. Men ett papper kan har olika tjocklek, trots att det väger samma. Det beror dels på de olika komponenter papperet innehåller och på hur papperet är pressat och efterbehandlat. Ett matt obestruket papper tenderar ofta att kännas tjockare än ett blankt bestruket eller glättat papper.

Pärmens tjocklek
Både böcker med mjuka och hårda pärmar kan ha olika tjocklekar. En hård pärm består av en tjock kartong (ofta i tjockleken 1 eller 2 mm) som kläs antingen med klot (tygliknande papper), balacron (papper som kan ha struktur att likna skinn eller präglat papper) eller ett papper med tryck.
Här kan du se exempel på olika typer av omslag.
En mjuk pärm består enbart av själva kartongen (ofta med gramvikt mellan 240-340 g), med tryck på.
För böcker hård pärm som inte har klätts med papper med tryck på, väljer man som regel att ha ett skyddsomslag på. Detta är ett papper som har flikar som viks runt pärmen. Bilder på skyddsomslag finns på länken ovan.
Alla omslag med trycks behandlas som standard med laminat eller lack, matt eller blankt, som en extra skyddande hinna, för att förlänga livslängden och hållbarheten av papperets yta.

Utfall
När trycket ska gå ända ut till kanten av sidans slut, så gör man utfall, för att eliminera risken av vita kanter, om bokens sidor inte skärs på 100-dels millimetern exakt.
Utfallet ska för inlagan vara 3 mm, dvs bilder, färgplattor etc som går ut till sidans kant, ska överlappa sidans kant och gå utanför med 3 mm.
För omslag med mjuk (5 mm) eller hård (18 mm) pärm gäller andra regler. Men dessa mått behöver du inte memorera, för de specificeras på den omslagsritning du får för din bok.
Denna FAQ är under produktion och kompletteras vart eftersom. Tills dess att vi fullbordat den, ber vi om överseende för eventuella felande länkar mm.