Arbetsgång

Du lämnar in din tryckfärdiga pdf till oss. Vi gör sedan en preflight på din pdf.
Vi anmärker på om bilder är i RGB istället för CMYK. Ryggen inte håller rätt bredd eller om sidor saknar utfall mm. Alltså rent tekniska fel i PDFen.

Stav eller meningsfel anmärker vi inte på.

När detta är klart och filerna som vi har mottagit är rätt får du även en post-rip  PDF. Det är denna fil vi använder för att trycka ifrån.
När du har godkänt de filerna så går boken i tryck.

Därefter får du ett leveransdatum. Oftast 2-3 veckor efter att Post-rip PDF filen har godkänts utav dig.