FAQ – din kunskapsbank för bokproduktionHär håller vi på att publicera en lathund och guide, samt en sammanställning av svar på de mest förekommande frågorna gällande bokproduktion och de tillhörande PDF-filerna som utgör original för trycket.

Tills den är komplett kan du här hitta länkar till sidor som är mer eller mindre färdiga:

Bokens fysiska utseende


Bokens delar – hårdband med skyddsomslag

Bokens layoutmässiga utseende


Placering av text och bild på omslag

Bokens disposition – sidornas ordning

ISBN och pliktexemplar – Kungliga Bibliotekets tjänster och krav

Wire-O – vad man måste tänka på för "spiral"-inbundna böcker

Filer – hur ska de se ut och hur lämnar jag dem?

Så här ska PDF-filerna se ut – NY LÄNK!

I vilka delar ska filerna för boken delas upp i?

FTP – hur gör man? Hur du laddar upp dina filer på FTP

Bilder, färghantering och ICC-profiler – Vilka inställningar ska man ha på bilderna?

Tryckfärdig PDF-fil allmänt och från InDesign – Vilka inställningar krävs?

Omslagsritning för hårdband med kascherat omslag

Omslagsritning för skyddsomslag

Omslagsritning för foliering (guldtext el. dyl.) på hårdbandspärm

Omslagsritning för mjukband (pocketbok)

Utfall – vad är det? Allmän information

Utfall för kascherat omslag – därför behövs så mycket utfall

Vilka uppgifter behöver vi för att ge dig det du vill ha?


Vad kostar en bok? Lite hjälp för att kunna räkna ut hur mycket en bok egentligen kostar att producera


Denna FAQ är under produktion och kompletteras vart eftersom. Tills dess att vi fullbordat den, ber vi om överseende för eventuella felande länkar mm.