Etik & Miljö


Vi på DotGain har ett ansvar för göra våra produkter på ett etiskt och miljömässigt rätt sätt. Från tiden då Perestrojka och Glasnost var ledord, har mycket förändrats i öst. Inte överallt, men på sina ställen.

Vi ser ett ypperligt tillfälle att föra vidare de värderingar som vi i Sverige har byggt upp under lång tid. Detta gör att vi aktivt ställer krav på de leverantörer som vi har valt att arbeta med om hur de ska utveckla sin produktion, för att de ska motsvara de förväntningar man har på sin svenske leverantör.

Läs mer om avfallshantering i Baltländernas industri.